Τα προβιοτικά και η οικογένειά σας
1. Το μικροβίωμα ενός παιδιού είναι ίδιο με το μικροβίωμα ενός ενήλικα
Σωστό
Λάθος
Απάντηση: Το μικροβίωμά σας αλλάζει καθώς μεγαλώνετε. Ως ενήλικας, μόνο το 5% του μικροβιώματος αποτελείται από μπιφιντοβακτήρια.1
2. Ο θηλασμός μπορεί να βοηθήσει τον αποικισμό του εντέρου του παιδιού σας με προβιοτικά βακτήρια
Σωστό
Λάθος
Απάντηση: Το μητρικό γάλα περιέχει συστατικά που βοηθούν την ανάπτυξη των μπιφιντοβακτηρίων στο έντερο του παιδιού.1
3. Πόσο από το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται στο έντερο;
0%
10%
50%
70%
Απάντηση: Έως και το 70% του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος βρίσκεται στο έντερο,5 το οποίο είναι ένα βασικό σημείο εισόδου για τα εξωτερικά παθογόνα (καθώς επίσης και γι’ αυτά που επηρεάζουν την αναπνευστική οδό).
4. Πώς μπορούν τα προβιοτικά να βοηθήσουν στη λειτουργία του ανοσοποιητικού;
Ενισχύουν τη λειτουργία φραγμού
Διεγείρουν την ανοσολογική απάντηση
Ανταγωνίζονται τα παθογόνα που προκαλούν ασθένειες
για θρεπτικά συστατικά
Απάντηση: Όλα τα παραπάνω. Τα προβιοτικά βακτήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ένα λειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα.6
5. Μπορούν τα προβιοτικά να βοηθήσουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος;
Ναι
Όχι
Απάντηση: Πρόσφατη έρευνα έχει υποδείξει ότι η συμπληρωματική χορήγηση προβιοτικών, το οποίο αποτελείται από μπιφιντοβακτήρια, μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανοσολογικής λειτουργίας, έχει επίπτωση στη χαμηλότερη συχνότητα αλλεργικών αντιδράσεων και μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της αντίστασης στις αναπνευστικές λοιμώξεις.5
6. Τα προβιοτικά μειώνουν τον κίνδυνο διάρροιας του ταξιδιώτη:
Σωστό
Λάθος
Απάντηση: Σύμφωνα με μία ανάλυση, τα προβιοτικά είχαν ως αποτέλεσμα μείωση 85% στη διάρροια του ταξιδιώτη όταν χρησιμοποιήθηκαν ως προληπτικό μέτρο.7
1 Rogelj L. Zbornik – Probiootiki- s kakovostjo do učinkovitosti. Lek, 2014.
2 Rodriguez JM, et al. Microb Ecol Health and Disease. 2015;26:26050
3 Houghteling PD & Walker WA. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(3):294-307
4 Enomoto T, et al. Allergology Int. 2014;63:575-585
5 Jungersen M et al. Microorg. 2014: 2: 92-110.
6 Conlon M & Bird A. Nutrients. 2015:7;17-44
7 McFarland L. Travel Med Infect Dis. 2007:5;97-105